Obvyklé postupy (činnosti) správního úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání veřejnosti
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala - na základě usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004 o Postupu a hlavních směrech reformy a modernizace ústřední státní správy - Seznam obvyklých postupů podle standardu ISVS, spadajících do její působnosti.

Kromě nejčastěji používaných postupů identifikovala Rada i situace, které do působnosti Rady nepatří. Výčet a stručný popis těchto situací usnadňuje veřejnosti orientaci v mediální problematice a zkracuje dobu potřebnou k uspokojení jejích požadavků.

Seznam obvyklých postupů podle standardu ISVS
Identifikační číslo návoduNázev postupuInformace
RRTV1Žádost o poskytnutí informace Základní
Rozšířené
Kompletní
RRTV2Zájem o provozování analogového rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů Základní
Rozšířené
Kompletní
RRTV3Podání podnětu (stížnosti, petice) k obsahové stránce pořadu nebo programu Základní
Rozšířené
Kompletní
RRTV4Oprávnění k provozování digitálního televizního nebo rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů (DVB-T), družic, kabelových systémů nebo zvláštních přenosových systémů – licenční řízení Základní
Rozšířené
Kompletní
RRTV5Oprávnění k provozování převzatého rozhlasového nebo televizního převzatého vysílání – registrace Základní
Rozšířené
Kompletní