Judikáty
Vyhledávací podmínky
Datum rozhodnutí:
-
Žalobce / Stěžovatel:
Obsah:
Rok rozhodnutí:
Typ soudu:
Spisová značka:
Rok 2018
 Žalobce / StěžovatelObsahTyp souduSpisová značkaDatum rozhodnutí 
rozsudekŠLÁGR TV, spol. s r.o.Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. října 2018, č.j. 5 A 108/2018 - 51-55, kterým byla zamítnuta žaloba ŠLÁGR TV spol. s r.o. proti rozhodnutí Rady ve věci neoprávněného vysílání prostřednictvím HbbTV platformy.Městský soud v PrazeRRTV/2017/1024/zem10.10.2018
rozsudekBiopol GN s.r.o.Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j. 5 As 317/2017 - 33, ze dne 12. 9. 2018, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 10. 2017, č. j. 6 A 240/2013 – 43. (Barny´s Kolostrum/11.11.2012/12:44:08/Prima family - teleshopping - léčebné a preventivní účinky)NSS 2013/155/had/Bio12.9.2018
usneseníFTV Prima, spol. s r.o.Usnesení Ústavního soudu ze dne 24.7.2018, č. j. I. ÚS 578/16, kterým byla odmítnuta ústavní stížnost FTV Prima, spol. s r.o. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 126/2015-29 ze dne 20. listopadu 2015 a rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 6 A 33/2015-47 ze dne 21. dubna 2015.Ústavní soud2014/415/LOJ/FTV24.7.2018
rozsudekMEDIA CLUB, s.r.o.Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. května 2018, č.j. 9 A 189/2015-47, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 21. 7. 2015, č. j. RRTV/2671/2015-SPM, sp. zn. 2015/391/SPM/RAD, kterým Rada uložila žalobci pokutu ve výši 70.000,- Kč, neboť zpracováním reklamy na léky Kinedryl, která byla odvysílána dne 25. 4. 2014 v časech 6:29:25 hodin, 8:17:30 hodin a 11:57:43 hodin na programu KISS Publikum (90,3 Mhz Zlín), se žalobce dopustil porušení ustanovení § 5a odst. 5 písm. a), § 5a odst. 5 písm. c) a § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.Městský soud v Praze2015/391/SPM/RAD30.5.2018
rozsudekTV CZ s.r.o.Rozsudek Nejvyššího státního soudu ze dne 30. května 2018, č.j. 10 As 64/2017, kterým byla zamítnuta kasační stížnost žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2017, čj. 11 A 36/2015-41 (ACTIVE TV/Kvíz/29.5.2014/od 19:30 hodin - 300 000 Kč).NSS2014/810/RUD/TV30.5.2018
rozsudekLesy České republiky, s. p.Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 4. 2018, č. j. 5 A 82/2017- 49-52, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Lesy České republiky, s. p. na ochranu před nezákonným zásahem žalované spočívajícím v nevydání upozornění České televizi podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. v souvislosti s odvysíláním reportáže „Lesu zdar aneb inventura Lesů ČR“ v pořadu „Nedej se plus“ dne 5. 2. 2017 na programu ČT2Městský soud v PrazeRRTV/2017/559/rud25.4.2018
rozsudekTV CZ s. r. o.Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. dubna 2018, č. j. 9 As 55/2017-93, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti TV CZ s. r. o., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 1. 2017, čj. 11 A 35/2015-42 (ACTIVE TV/Sexy výhra/18.5.2014/od 01.00 hodin - 300 000 Kč).NSS2014/808/RUD/TV24.4.2018
rozsudekABC TV s.r.o.Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2018, 4 As 60/2018 - 54, kterým byla zamítnuta kasační společnosti ABC TV s.r.o. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2018, č. j. 3 A 96/2016 - 36 (Rebel/Sexy výzva/30.8.2015/od 23:45 hodin - klamavá reklama - 200 000 Kč).NSS2015/910/RUD/ABC20.4.2018
rozsudekendala s.r.o.Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2018, č. j. 9 As 32/2018 - 31, kterým byla zamítnuta kasační stížnost žalobkyně (endala s.r.o.) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2017, č. j. 5 A 167/2014 - 63 (Trimun/reklama/ŠLÁGR TV/20.12.2013/10:33:25 hodin - SPOJENÍ 2014/262 + 2014/263 - 400 000 Kč + POŘÁDKOVÁ 5 000 Kč).NSS 2014/628/RUD/end29.3.2018
rozsudekWALMARK, a. s.Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 9 A 128/2015- 54 ze dne 14. 3. 2018, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 10. 3. 2015, č.j. RRTV/1254/2015-had (WALMARK, a.s./Telka/1.6. 2014/7:27:08 hod./ reklama na produkt Tammex family/ – nekalé soutěžní praktiky - 50 000 Kč).Městský soud v Praze2014/718/had/WAL14.3.2018
rozsudekendala s. r. o.Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 3. 2018, č. j. 7 As 32/2018 - 30, kterým byla zamítnuta kasační stížnost žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2017, č. j. 5 A 166/2014 - 51 (Colacoll/reklama/ŠLÁGR TV/20.12.2013/od 11:32:08 hodin - klamavá obchodní praktika - 400 000 Kč + POŘÁDKOVÁ 5 000 Kč).NSS2014/265/RUD/end9.3.2018
rozsudekČeská televizeRozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2018, č. j. 7 As 59/2017 - 33, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2017, č. j. 10 A 11/2016 – 138, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady, věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení (ČT Sport/Hokejové studio/7.5.2015/od 12:00 hodin/nepatřičně zdůrazněný PP - McDonald's - 350 000 Kč).NSS2015/566/RUD/ČES28.2.2018
usneseníFTV Prima, spol. s r.o.Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2018, č. j. č. j. 9 A 321/2014- 133, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě provozovatele proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 6. 2014, Sp. zn. /Ident.: 2013/940/KOZ/FTV, č. j. RUD/2302/2014 a ze dne 17. 6. 2014, sp. zn. DENT:2013/928/RUD/FTV, č. j. RUD/2237/2014 (Prima love/změna licenčních podmínek - úprava časového rozsahu vysílání, programové skladby a podílu evropských děl ve vysílání). Městský soud v Praze2013/928/RUD/FTV28.2.2018
rozsudekČeská televizeRozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2018/ č. j. 10 As 60/2017 - 87, kterým byla zamítnuta kasační stížnost provozovatele proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2016, čj. 3 A 151/2016-63 (ČT1/Losování SAZKAmobil Šance/7.12.2015/od 20:01 hodin - skryté obchodní sdělení SAZKAmobil - 300 000 Kč).NSS2016/74/RUD/ČES28.2.2018
rozsudekTELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITEDRozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2018, č. j. 7 As 426/2017 - 38, kterým bylo zastaveno řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2017, č. j. 11 A 140/2016 - 54 (KINO BARRANDOV/Linka lásky/18.1.2016/od 13:05 hodin - nekalá obchodní praktika - 200 000 Kč).NSS2016/139/RUD/TEL16.2.2018
rozsudekTELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITEDRozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2018, č. j. 7 As 425/2017 - 47, kterým bylo zastaveno řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2017, č. j. 11 A 141/2016 - 55 (KINO BARRANDOV/Linka lásky/5.2.2016/od 13:01 hodin - nekalá obchodní praktika - 200 000 Kč).NSS2016/137/RUD/TEL12.2.2018
rozsudekABC TV s.r.o.,Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2018, č. j. 3A 96/2016 - 36, kterým byla zamítnuta žaloba žalobce proti rozhodnutí Rady ze dne 15. 3. 2016, RRTV/949/2016-RUD, sp. zn. 2015/910/RUD/ABC (Rebel/Sexy výzva/30.8.2015/od 23:45 hodin - klamavá reklama - 200 000 Kč).Městský soud v Praze2015/910/RUD/ABC7.2.2018
rozsudekTV Nova s. r. o.Nález Ústavního soudu ze dne 30. 1. 2018, č. j. I. ÚS 4035/14, kterým rozhodl o ústavní stížnosti TV Nova s.r.o. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 104/2013-159 ze dne 20. 10. 2014, proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 6 A 102/2013-67 ze dne 10. 9. 2013 a proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání č. j. DRD/1341/2013 ze dne 19. 3. 2013, kterým konstatoval, že rozsudky a rozhodnutím byla porušena ústavně zaručená svoboda projevu podle čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (Nova/Televizní noviny/Příručka poradí, co do kostela/24.8.2012/19.30 - 200 000 Kč). Ústavní soud2012/710/DRD/CET30.1.2018
rozsudekTV Nova s.r.o.Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 1. 2018, č. j. 5A 182/2017 - 49-55, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele proti rozhodnutí žalované (RRTV) ze dne 18. 7. 2017, č.j. RRTV/11270/2017-rud, sp. zn. 2016/1160/RUD/CET (NOVA/Snídaně s Novou/21.10.2016/od 05:55 hodin - nepatřičně zdůrazněný PP KIKA nábytek).Městský soud v Praze2016/1160/RUD/CET24.1.2018
rozsudekTV Nova s.r.o.Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 1.2018, č. j. č. j. 5 A 183/2017- 43-48, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele proti rozhodnutí žalované ze dne 18. 7. 2017, č.j. RRTV/11218/2017-rud, sp. zn. 2016/1164/RUD/CET (NOVA/Ordinace v růžové zahradě 2/15.11.2016/od 20:20 hodin - nepatřičně zdůrazněný PP Innogy).Městský soud v Praze2016/1164/RUD/CET24.1.2018
rozsudekSimply You Pharmaceuticals a.s.Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 6A 105/2014 - 48, ze dne 23. 1. 2018, kterým bylo zrušeno rozhodnutí dne 1. 4. 2014, č.j. had/1252/2014, sp.zn. 0191(2014) (Hemostop/30.1.2014/21:06:30/ČT1).Městský soud v Praze0191(2014)23.1.2018
usneseníRadioZET s.r.o.Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 1. 2018, č.j. 9 As 363/2017 - 21, kterým bylo zastaveno řízení o kasační stížnosti proti Rozsudku Městského soudu v Praze, č.j. 3 A 128/2017 - 69 ze dne 18. 10. 2017, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti RadioZET s.r.o. proti Rozhodnutí Rady sp. zn. RRTV/2017/475/str, č.j. RRTV/9663/2017-str ze dne 6. 6. 2017, kterým Rada neudělila souhlas se změnou licenčních podmínek. NSS 9 As 363/2017 - 2118.1.2018
rozsudekendala s.r.o.Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 1. 2018, č. j. 8 As 260/2017-53, kterým byla zamítnuta kasační stížnost žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2017, čj. 5 A 165/2014-48 (Ginkgo biloba/reklama/ŠLÁGR TV/20.12.2013/od 12:16:32 hodin - klamavá obchodní praktika - 400 000 Kč + POŘÁDKOVÁ 5 000 Kč).NSS2014/264/RUD/end18.1.2018
usneseníUnicampus, o. s.Usnesení ústavního soudu IV. ÚS 894/14 ze dne 9. 1.2018, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí ústavní stížnosti stěžovatele ve věci rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ans 11/2013-66 ze dne 9. 1. 2014 a rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 134/2013-55 ze dne 23. 1. 2014 (Podání žádosti o zahájení správního řízení BOIRON / OSCILLOCOCCINUM).Ústavní soud2012/114/had9.1.2018