Úřední deska

1. dubna 2020 | Úřední hodiny

Opatření COVID-19 - Změna úředních hodin

Opatření COVID-19 - Změna úředních hodin

Zobrazit přiložený soubor

10. března 2020 | Správní řízení

Dne 4. března 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/3893/2020-vra) provozovatele PS KŘÍDLA, s.r.… více >>

Dne 4. března 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/3893/2020-vra) provozovatele PS KŘÍDLA, s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio PETROV (licence Ru/139/01 ze dne 12.6.2001) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rádio BLANÍK. << méně

Zobrazit přiložený soubor

10. března 2020 | Správní řízení

Dne 4. března 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/3893/2020-vra) provozovatele PS KŘÍDLA, s.r.… více >>

Dne 4. března 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/3893/2020-vra) provozovatele PS KŘÍDLA, s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio PETROV (licence sp. zn. 2014/46/zab, č.j. bar/4509/2014 ze dne 4.11.2014) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rádio BLANÍK. << méně

Zobrazit přiložený soubor

28. února 2020 | Doručení veřejnou vyhláškou

Vrácená zásilka - oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti (č.j. RRTV/1674/2020-vra) pro… více >>

Vrácená zásilka - oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti (č.j. RRTV/1674/2020-vra) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně stanov provozovatele. Důvod vrácení zásilky: Adresát je na uvedené adrese neznámý. << méně

Zobrazit přiložený soubor

24. února 2020 | Správní řízení

Dne 13. února 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/2115/2020-vra) provozovatele EVROPA 2, s.r.o… více >>

Dne 13. února 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/2115/2020-vra) provozovatele EVROPA 2, s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e), § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně společníka provozovatele ze společnosti INFINITIV, s.r.o. na společnost Active Radio, a.s., ke které dojde v důsledku fúze společnosti INFINITIV, s.r.o., coby zanikající společnosti, se společností Active Radio, a.s., coby nástupnickou společností. << méně

Zobrazit přiložený soubor

Aktuálně

12. března 2020 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 5. zasedání, konaného dne 10. 3. 2020 více

11. března 2020 | Zápis ze zasedání

Zápis ze 4. zasedání, konaného dne 25. 2. 2020 více

10. března 2020 | Tisková zpráva

Výzva RRTV pro všechny provozovatele televizního vysílání více

27. února 2020 | Tisková zpráva

Tisková zpráva ze 4. zasedání, konaného dne 25. 2. 2020 více

Nejhledanější

Ochrana osobních údajů

Oznámení

Kontakty Rady

Priority Rady

Povinně zveřejňované informace

V souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 217/2020 o přijetí krizového opatření, je ode dne 16. března 2020 pro veřejnost omezen vstup do budovy RRTV.
RRTV v souvislosti s pandemií COVID-19 informuje veřejnost, že do odvolání jsou zkráceny úřední hodiny podatelny a to na pondělí a středu 9:00 – 12:00. Současně žádá o maximální možné využívání elektronické komunikace.
Využít můžete následující možnosti:
datovou schránku (ID 2fjadja )
elektronickou podatelnu podatelna@rrtv.cz
kontaktní formulář Dotazy a stížnosti Dále RRTV upozorňuje, že je zrušeno 6. zasedání původně plánované v termínu 24. – 25. března 2020.

Děkujeme za pochopení

Právní analýza dopadů zákona č. 196/2009 Sb. a návrh možných věcných řešení, dodatek č. 1


Informace o probíhajícím přechodu na digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2

Prezentace z Konference Mediální reflexe 2019, Telč

Média dětem, média s dětmi IV.

HbbTV a jeho uživatelé - Závěrečná zpráva z výzkumu

Reklama na automobily

Sdělení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání k dopadům novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve vztahu k provozování rozhlasového a televizního vysílání

Mediální gramotnost ohrožených skupin diváků

Studie mediální gramotnosti osob mladších 15 let z roku 2016

Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let z roku 2016

Studie Děti, mládež a reklama

Monitoring programů ČT1, ČT24, NOVA a Prima se zaměřením na ztvárňování menšin a specifických skupin

Česká a slovenská regulační rada varují diváky před podvodnými televizními soutěžemi

Rada se představuje

Ivan Krejčí Bc. Ivan Krejčí

předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 2.6.2015)

Martin Bezouška Mgr. Martin Bezouška

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 2.6.2015)

Jana Kasalová PhDr. Jana Kasalová

místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 6.11.2018)

Václav Mencl Ing. arch. Václav Mencl

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 27.7.2015)

Další členové Rady >>