Úřední deska

13. října 2021 | Doručení veřejnou vyhláškou

Dne 13.10.2021 byla na úřední desku Rady vyvěšena písemnost Rozhodnutí č.j. RRTV/12145/2021-beh, sp.… více >>

Dne 13.10.2021 byla na úřední desku Rady vyvěšena písemnost Rozhodnutí č.j. RRTV/12145/2021-beh, sp.zn. RRTV/2019/817/rud. << méně

Zobrazit přiložený soubor

8. září 2021 | Doručení veřejnou vyhláškou

Dne 7. září 2021 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/10742/2021-vra) provozovatele RADIO UNITED BRO… více >>

Dne 7. září 2021 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/10742/2021-vra) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO ČESKÉ BUDĚJOVICE (licence sp. zn. 2013/832/zab, č.j. zab/1253/2014 ze dne 1.4.2014) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu. << méně

Zobrazit přiložený soubor

8. září 2021 | Doručení veřejnou vyhláškou

Dne 7. září 2021 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/10749/2021-vra) provozovatele RADIO UNITED BRO… více >>

Dne 7. září 2021 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/10749/2021-vra) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO (licence sp. zn. 2015/1026/zab, č.j. RRTV/4614/2017-str ze dne 7.2.2017) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu. << méně

Zobrazit přiložený soubor

8. září 2021 | Doručení veřejnou vyhláškou

Dne 7. září 2021 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/10752/2021-vra) provozovatele RADIO UNITED BRO… více >>

Dne 7. září 2021 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/10752/2021-vra) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ (licence sp. zn. 2013/834/zab, č.j. FOL/3252/2014 ze dne 2.9.2014) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu. << méně

Zobrazit přiložený soubor

3. září 2021 | Licenční řízení

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování r… více >>

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Horažďovice 92,2 MHz/50 W a Strakonice 88,3 MHz/50 W, se lhůtou pro doručení žádostí do 30. září 2021. << méně

Zobrazit přiložený soubor

Aktuálně

21. října 2021 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 18. zasedání, konaného dne 19. 10. 2021 více

20. října 2021 | Zápis ze zasedání

Zápis ze 17. zasedání, konaného dne 5. 10. 2021 více

7. října 2021 | Tisková zpráva

Tisková zpráva ze 17. zasedání, konaného dne 5. 10. 2021 více

6. října 2021 | Zápis ze zasedání

Zápis z 16. zasedání, konaného dne 14. 9. 2021 více

Nejhledanější

Ochrana osobních údajů

Oznámení

Kontakty Rady

Priority Rady

Povinně zveřejňované informace

Zpráva EU o právním státu 2021

Studie mediální gramotnosti osob mladších 15 let z roku 2021

Rada se seznámila s připomínkami ERGA k návrhu Evropského Aktu o digitálních službách (ERGA Proposals Aimed at Strengthening the Digital Services Act With Respect to Online Content Regulation)

Rada se na svém 12. zasedání seznámila s Pokyny Evropské komise k posílení Kodexu zásad boje proti dezinformacím a se Zprávou ERGA – Zlepšování vztahů mezi signatáři Kodexu zásad boje proti dezinformacím a výzkumníky (Improving the relationships between Code of practice signatories and researchers).

Doplnění ke sdělení Rady provozovatelům převzatého vysílání ve věcí šíření programu CGTN

Sdělení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání provozovatelům převzatého vysílání ve věci šíření vysílání programu CGTN Europe

ERGA přijala Memorandum o přeshraniční spolupráci – Memorandum of Understanding, podle kterého se bude nadále postupovat v přeshraničních záležitostech.

Zpráva EU o právním státu 2020

INFORMACE PRO PROVOZOVATELE VYSÍLÁNÍ
Pro podání žádosti o změnu udělené licence nebo registrace k provozování vysílání můžete použít nové formuláře žádostí, které naleznete zde:
Formulář žádosti o změnu licence Formulář žádosti o změnu registrace

Konference Média dětem, média s dětmi 2020

Monitoring závislostních prvků v televizním vysílání Reklama na alkohol a hazardní hry v 1.pololetí 2020

Evropská komise oficiálně publikovala výkladové pokyny ke Směrnici o audiovizuálních mediálních službách

Skupina ERGA zveřejnila Zprávu o hodnocení implementace kodexu zásad chování

Právní analýza dopadů zákona č. 196/2009 Sb. a návrh možných věcných řešení, dodatek č. 1


Informace o probíhajícím přechodu na digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2

Prezentace z Konference Mediální reflexe 2019, Telč

Média dětem, média s dětmi IV.

HbbTV a jeho uživatelé - Závěrečná zpráva z výzkumu

Reklama na automobily

Sdělení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání k dopadům novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve vztahu k provozování rozhlasového a televizního vysílání

Mediální gramotnost ohrožených skupin diváků

Studie mediální gramotnosti osob mladších 15 let z roku 2016

Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let z roku 2016

Studie Děti, mládež a reklama

Monitoring programů ČT1, ČT24, NOVA a Prima se zaměřením na ztvárňování menšin a specifických skupin

Česká a slovenská regulační rada varují diváky před podvodnými televizními soutěžemi

Rada se představuje

Václav Mencl Ing. arch. Václav Mencl

předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 14.6.2021)

Milan Bouška Mgr. Milan Bouška

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 14.6.2021)

Jiří Maceška Ing. Jiří Maceška

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 14.6.2021)

Daniel Novák Doc. JUDr. Ing. Daniel NOVÁK, CSc.

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 31.8.2021)

Další členové Rady >>