Materiály k veřejné diskusi

Komunitní média – materiál k veřejné konzultaci

V České republice v současnosti existuje duální systém vysílání, kdy platná mediální legislativa rozlišuje pouze dva typy vysílání - veřejnoprávní a soukromé (komerční). Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala materiál, který mapuje způsoby, jakými mohou být do stávajícího mediálního systému inkorporována tzv. komunitní (nezisková) média. Úvodní kapitolu materiálu vytvořil Nico Carpentier, Ph.D., významný mediální odborník zabývající se dlouhodobě sektorem komunitních médií, který v současné době přednáší na Karlově univerzitě, na Loughborough University a jako docent komunikačních studií na domovské Vrije Universiteit Brussel. Další dvě kapitoly, pocházející ze studie financované irským regulačním orgánem (BAI), popisují příklady strukturálního zakotvení komunitních médií do mediálního systému a možnosti jejich financování, včetně postupů při udělování dotací na vysílání, popř. tvorbu pořadů. Části studie byly převzaty s laskavým svolením irského regulačního orgánu a výzkumného týmu, který byl sestaven z irských mediálních odborníků (Dr. Kenneth Murphy, Ciaran Murray, Niamh Farren, Dr. Gavan Titley). Na tvorbě materiálu spolupracoval v roli konzultanta také Henry Loeser, který vyučuje na Katedře mediálních studií a žurnalistiky MU v Brně a stál u zrodu studentského rádia Masarykovy univerzity.