Dotazy a stížnosti
Týká se Váš dotaz či stížnost
  • nedodržování televizního programu?
  • slovenštiny nebo nespisovné mluvy ve vysílání?
  • koncesionářských poplatků?
  • nekvalitního rozhlasového nebo televizního příjmu?
  • všechna témata

S touto problematikou Vám Rada bohužel nedokáže pomoci, neboť toto nespadá do její kompetence.

Kam se obrátit?
  • pro řešení nekvalitního nebo rušeného příjmu je kompetentním orgánem Český telekomunikační úřad. (www.ctu.cz)
  • ohledně nedodržování televizního programu, slovenštiny ve vysílání nebo nespisovné mluvy ve vysílání se prosím obraťte přímo na provozovatele vysílání.
  • pokud Vás zajímá cokoliv ohledně koncesionářských poplatků, obraťte se prosím na Českou televizi resp. Český rozhlas nebo přímo na jejich internetové stránky tvp.ceskatelevize.cz/poplatky/info.php resp. zis-ext.rozhlas.cz.
Naopak, Rada Vám může pomoci v těchto oblastech
Pokud Váš problém nebo dotaz nevyřešilo přečtení tohoto textu, můžete řádným vyplněním formuláře níže podat vlastní stížnost či dotaz.
Vložení nového podání
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa ulice:
 město:
 PSČ:
E-mail:
v případě vyplnění tohoto pole bude odpověď zaslána e-mailem
Telefon:
Fax:
Mobil:
Specifikace problematického pořadu / služby
Den a čas vysílání:
:
Název programu / služby: Přehled programů
Typ příjmu *:  
Stížnost
Předmět stížnosti:
Obsah:
Příloha:
maximální velikost souboru je 10MB
povolené typy souboru: pdf, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, png, mpg, wav, mp2, mp3, wmv, wma, avi, mp4
Poučení

Podle ustanovení § 37 odst. 2 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podle ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.

Ověření
údaje označené * je nutné vyplnit