Úřední deska

25. května 2023 | Licenční řízení

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování r… více >>

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Brno-Barvičova 95,9 MHz/50 W, Drysice 88,6 MHz/50 W, Holubice 96,1 MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Javůrek 94,2 MHz/50 W, Křepice 94,2 MHz/50 W, Mikulov 94,2 MHz/50 W, Slavíč 90,2 MHz/50 W, Vyškov 91,9 MHz/50 W, se lhůtou pro doručení žádostí do 22.6.2023. << méně

Zobrazit přiložený soubor

25. května 2023 | Licenční řízení

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování r… více >>

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Jihlava-Rudný 99,4 MHz/800 W, Měřín 94,7 MHz/50 W, Velká Bíteš 101,0 MHz/50 W, se lhůtou pro doručení žádostí do 22.6.2023. << méně

Zobrazit přiložený soubor

10. května 2023 | Správní řízení

Dne 5. května 2023 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/5611/2023-vra) provozovatele RadioZET s.r.o.… více >>

Dne 5. května 2023 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/5611/2023-vra) provozovatele RadioZET s.r.o., o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ZET (licence č.j. Ru/193/98 ze dne 24.2.1998) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Radio Prostor. << méně

Zobrazit přiložený soubor

Aktuálně

25. května 2023 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 9. zasedání, konaného dne 23. 5. 2023 více

24. května 2023 | Zápis ze zasedání

Zápis z 8. zasedání, konaného dne 2. 5. 2023 více

4. května 2023 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 8. zasedání, konaného dne 2. 5. 2023 více

3. května 2023 | Zápis ze zasedání

Zápis ze 7. zasedání, konaného dne 18. 4. 2023 více

Nejhledanější

Ochrana osobních údajů

Etická linka

Oznámení

Kontakty Rady

Priority Rady

Povinně zveřejňované informace

2023

MÉDIA DĚTEM MÉDIA S DĚTMI VII

Naplňování akčních plánů § 6b zákona o AVMSnV - zpřístupňování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání osobám se sluchovým a zrakovým postižením

Doporučení poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ke zpracování Akčních plánů zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025

Doporučení provozovatelům jiného než celoplošného televizního vysílání ke zpracování Zaváděcích plánů zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025

Doporučení provozovatelům celoplošného televizního vysílání ke zpracování Akčních plánů zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025

2022

Povinná nejnižší programová nabídka – tzv. „must carry“

Konference RRTV – Média dětem, média s dětmi 2022

Studie Zkušenost dětí s médii a diverzitou

2021

Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let z roku 2021

Zpráva EU o právním státu 2021

Studie mediální gramotnosti osob mladších 15 let z roku 2021

Rada se seznámila s připomínkami ERGA k návrhu Evropského Aktu o digitálních službách (ERGA Proposals Aimed at Strengthening the Digital Services Act With Respect to Online Content Regulation)

Rada se na svém 12. zasedání seznámila s Pokyny Evropské komise k posílení Kodexu zásad boje proti dezinformacím a se Zprávou ERGA – Zlepšování vztahů mezi signatáři Kodexu zásad boje proti dezinformacím a výzkumníky (Improving the relationships between Code of practice signatories and researchers).

Doplnění ke sdělení Rady provozovatelům převzatého vysílání ve věcí šíření programu CGTN

Sdělení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání provozovatelům převzatého vysílání ve věci šíření vysílání programu CGTN Europe

Rada se představuje

Ing. arch. Václav Mencl

předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 14.06.2021)

Mgr. Milan Bouška

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 14.06.2021)

Ing. Jiří Maceška

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 14.06.2021)

Doc. JUDr. Ing. Daniel Novák CSc.

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 31.08.2021)

Další členové Rady >>