Úřední deska

13. května 2022 | Správní řízení

Dne 12. května 2022 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. RRTV/6123/20… více >>

Dne 12. května 2022 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. RRTV/6123/2022-vra) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Radio (licence sp.zn. 2014/343/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn radio a ve změně licenčních podmínek programu. << méně

Zobrazit přiložený soubor

9. března 2022 | Rozhodnutí

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tímto oznamuje v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 … více >>

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tímto oznamuje v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád., že je možné převzít písemnost "Petr Uher - mediální gramotnost 2020 - neposkytnutí informací - rozhodnutí - pokuta 5 000 Kč" , č.j. : RRTV/2043/2022-kus; sp.zn.: RRTV/2021/353/kus. << méně

Zobrazit přiložený soubor

Aktuálně

19. května 2022 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 8. zasedání, konaného dne 17. 5. 2022 více

18. května 2022 | Zápis ze zasedání

Zápis ze 7. zasedání, konaného dne 26. 4. 2022 více

28. dubna 2022 | Tisková zpráva

Tisková zpráva ze 7. zasedání, konaného dne 26. 4. 2022 více

27. dubna 2022 | Zápis ze zasedání

Zápis z 6. zasedání, konaného dne 12. 4. 2022 více

Nejhledanější

Ochrana osobních údajů

Etická linka

Oznámení

Kontakty Rady

Priority Rady

Povinně zveřejňované informace

Konference RRTV 1. června 2022 - Média dětem, média s dětmi Média dětem, média s dětmi

Studie Zkušenost dětí s médii a diverzitou

Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let z roku 2021

Zpráva EU o právním státu 2021

Studie mediální gramotnosti osob mladších 15 let z roku 2021

Rada se seznámila s připomínkami ERGA k návrhu Evropského Aktu o digitálních službách (ERGA Proposals Aimed at Strengthening the Digital Services Act With Respect to Online Content Regulation)

Rada se na svém 12. zasedání seznámila s Pokyny Evropské komise k posílení Kodexu zásad boje proti dezinformacím a se Zprávou ERGA – Zlepšování vztahů mezi signatáři Kodexu zásad boje proti dezinformacím a výzkumníky (Improving the relationships between Code of practice signatories and researchers).

Doplnění ke sdělení Rady provozovatelům převzatého vysílání ve věcí šíření programu CGTN

Sdělení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání provozovatelům převzatého vysílání ve věci šíření vysílání programu CGTN Europe

ERGA přijala Memorandum o přeshraniční spolupráci – Memorandum of Understanding, podle kterého se bude nadále postupovat v přeshraničních záležitostech.

Zpráva EU o právním státu 2020

INFORMACE PRO PROVOZOVATELE VYSÍLÁNÍ
Pro podání žádosti o změnu udělené licence nebo registrace k provozování vysílání můžete použít nové formuláře žádostí, které naleznete zde:
Formulář žádosti o změnu licence Formulář žádosti o změnu registrace

Konference Média dětem, média s dětmi 2020

Monitoring závislostních prvků v televizním vysílání Reklama na alkohol a hazardní hry v 1.pololetí 2020

Evropská komise oficiálně publikovala výkladové pokyny ke Směrnici o audiovizuálních mediálních službách

Skupina ERGA zveřejnila Zprávu o hodnocení implementace kodexu zásad chování

Právní analýza dopadů zákona č. 196/2009 Sb. a návrh možných věcných řešení, dodatek č. 1


Informace o probíhajícím přechodu na digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2

Prezentace z Konference Mediální reflexe 2019, Telč

Média dětem, média s dětmi IV.

HbbTV a jeho uživatelé - Závěrečná zpráva z výzkumu

Reklama na automobily

Sdělení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání k dopadům novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve vztahu k provozování rozhlasového a televizního vysílání

Mediální gramotnost ohrožených skupin diváků

Studie mediální gramotnosti osob mladších 15 let z roku 2016

Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let z roku 2016

Studie Děti, mládež a reklama

Monitoring programů ČT1, ČT24, NOVA a Prima se zaměřením na ztvárňování menšin a specifických skupin

Česká a slovenská regulační rada varují diváky před podvodnými televizními soutěžemi

Rada se představuje

Václav Mencl Ing. arch. Václav Mencl

předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 14.6.2021)

Milan Bouška Mgr. Milan Bouška

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 14.6.2021)

Jiří Maceška Ing. Jiří Maceška

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 14.6.2021)

Daniel Novák Doc. JUDr. Ing. Daniel NOVÁK, CSc.

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 31.8.2021)

Další členové Rady >>