Volná služební místa v Úřadu Rady

PRÁVNÍK PRO MEDIÁLNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje výběrové řízení na pozici právníka se zaměřením na oblast mediálního, správního a přestupkového práva.

Na služebním místě budou vykonávány zejména tyto činnosti: vypracování právních rozborů a návrhů právních stanovisek Rady, právní rešerše v oblasti mediální a správní legislativy, vedení správních spisů a zpracování podkladů pro rozhodování Rady, zpracování výstupů z rozhodnutí Rady a zastupování Rady před soudem, vypracování vyjádření k žalobám, zpracování kasačních stížností a ostatních písemností v rámci řízení před soudem.

Služební místo: rada/odborný rada Oddělení licencí a registrací
Platová třída: 12
Obor: Média, audiovize a regulace vysílání
Místo výkonu: Praha
Doba: Na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup: leden 2022
Přihlášky do: 1. 12. 2021

Nabízíme:

 • 25 dní dovolené
 • 5 dní zdravotního volna (sick days)
 • platové ohodnocení dle NV č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (rozsah dle započitatelné praxe 25 130 – 37 030 Kč)
 • pružné rozvržení služební doby
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb
 • příležitost rozvoje v oblasti mediálního práva v mezinárodním kontextu
 • možnost získat zkušenosti v oblasti regulace médií v úřadu s celostátní působností
 • prostor pro další vzdělávání a odborný růst, včetně možnosti jazykových kurzů
 • služební notebook
 • možnost práce z domova
 • kanceláře na Praze 2 (Vinohrady) s výbornou dopravní dostupností

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru právo
 • všeobecný rozhled
 • analytické myšlení
 • vynikající písemný projev
 • pečlivost, systematičnost, samostatnost
 • státní občanství ČR, nebo jiného členského státu EU nebo státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
 • svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost

Posuzováni budou pouze uchazeči, kteří v termínu do 1. 12. 2021 podají vyplněný formulář Žádosti (osobním doručením, prostřednictvím pošty, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou). Podrobnosti výběrového řízení a pokyny pro podávání žádostí (přihlášek) naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení .

Dokumenty k výběrovému řízení:Volná pracovní místa v Úřadu Rady

V tuto chvíli nejsou žádná volná místa.