Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Hradec Králové 105,1 MHz/50 W a Vamberk 94,3 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 15. února 2021

8. zasedání - 4.5.2021, bod 6

Licenční řízení/RV/Hradec Králové 105,1 MHz/50 W, Vamberk 94,3 MHz/50 W - rozhodnutí

- Rada uděluje společnosti ORLICKO Media s.r.o., IČ: 04095766, se sídlem Na Štěpnici 1272, 562 06 Ústí nad Orlicí, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technickýchparametrů Hradec Králové 105,1 MHz/50 W souřadnice WGS 84: 15 50 08 / 50 12 38, Vamberk 94,3 MHz/50 W souřadnice WGS 84: 16 17 38 / 50 06 58, pro program Radio Orlicko do 10. října 2025.

13-0-0