Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Písek-město 92,2 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 27. května 2020

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2019/775/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 27. května 2020
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00, Praha 2-Vinohrady, P.O.BOX 181, ID 2fjadja
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Písek-město 92,2 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 14°09'15"E 49°18'13"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Písek-město 92,2 MHz/100 W - 32 829.

V Praze dne 7. dubna 2020

Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání