Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Písek-město 92,2 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 27. května 2020

14. zasedání - 11.8.2020, bod 2

Licenční řízení/RV/Písek-město 92,2 MHz/100 W - rozhodnutí

- Rada uděluje Josefu Týcovi, Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, IČ: 03299805, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Písek-město 92,2 MHz/100 W souřadnice WGS84: 14 09 15 / 49 18 13, pro program RÁDIO BLATNÁ do 10. října 2025.

10-0-0