Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Radejčín 91,8 MHz/50 W a Řehlovice 88,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 27. června 2019

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2018/976/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 27. června 2019
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00, Praha 2-Vinohrady, P.O.BOX 181, ID 2fjadja
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Radejčín 91,8 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 14°00'40"E 50°34'59"N
Řehlovice 88,4 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 13°56'47"E 50°37'12"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Radejčín 91,8 MHz/50 W - 10 163 obyvatel
Řehlovice 88,4 MHz/100 W - 6 545 obyvatel

V Praze dne 4. června 2019

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání