Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Jihlava-Holý vrch 96,2 MHz/50 W a Liberec-město 94,1 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 25. září 2018

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2018/278/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 25. září 2018
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Jihlava-Holý vrch 96,2 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 15°36'56"E 49°21'26"N
Liberec-město 94,1 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 15°03'01"E 50°45'54"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Jihlava-Holý vrch 96,2 MHz/50 W - 62 576 obyvatel
Liberec-město 94,1 MHz/200 W - 92 273 obyvatel

V Praze dne 14. srpna 2018

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání