Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Mokrá 89,2 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 28. března 2018

13. zasedání - 14.08.2018, bod 38

Licenční řízení/RV/Mokrá 89,2 MHz/50 W - udělení licence

- Rada uděluje společnosti AZ Rádio, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mokrá 89,2 MHz/50 W, pro program Hitradio City, nejdéle však do 10. října 2025 a zamítá žádost druhého žadatele.

10-0-1