Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 101,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 29. listopadu 2016

8. zasedání - 25.04.2017, bod 12

Licenční řízení/RV/Uherské Hradiště 101,4 MHz/100 W - rozhodnutí o udělení licence

- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 101,4 MHz/100 W pro program Rádio BLANÍK na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

12-0-0