Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Blansko 90,0 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 29. prosince 2015

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2015/406/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 29. prosince 2015
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Blansko 90,0 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 16°39'02"E / 49°22'26"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemským signálem rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Blansko 90,0 MHz/100 W - vysíláním zásobeno 33 477 obyvatel

V Praze dne 18. listopadu 2015

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání