Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Cheb 91,8 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 3. prosince 2015

6. zasedání - 15.03.2016, bod 34

licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Cheb 91,8 MHz/50 W – rozhodnutí o udělení licence

- Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 26765586, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Radio šířeného prostřednictvím vysílačů z vysílače Cheb 91,8 MHz/50 W na dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 2025

11-0-0