Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Jihlava-Holý vrch 90,3 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 26. listopadu 2015

5. zasedání - 01.03.2016, bod 48

Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Jihlava-Holý vrch 90,3 MHz/100 W - rozhodnutí

- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Prahapodle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Jihlava-Holý vrch 90,3 MHz/100 W pro program COUNTRY RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

11-0-0