Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Tábor-město 99,9 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 7. října 2015

22. zasedání - 01.12.2015, bod 33

Licenční řízení - rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - Tábor-město 99,9 MHz/200 W

- Rada uděluje společnosti JOE Media s.r.o. IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Tábor-město 99,9 MHz/200 W pro program Rádio Sázava na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

11-0-0