Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Děčín-město 87,6 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 1. srpna 2014

21. zasedání - 19.11.2014, bod 28

Licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Děčín-město 87,6 MHz/200 W

- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Děčín 87,6 MHz/200 W pro program COUNTRY RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

9-0-0