Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Znojmo 95,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. června 2014

23. zasedání - 16.12.2014, bod 7

Licenční řízení se souborem technických parametrů Znojmo 95,6 MHz/100 W

- Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha - Vinohrady, identifikační číslo 29131901, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 95,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Znojmo na dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 2025.

11-0-0