Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Domažlice-Vavřinec 99,0 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 30. května 2014

19. zasedání - 21.10.2014, bod 15

licenční řízení se souborem technických parametrů Domažlice-Vavřinec 99,0 MHz/200 W

- Rada uděluje RADIO PROGLAS s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Domažlice-Vavřinec 99,0 MHz/200 W pro program Rádio Proglas na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025

11-0-0