Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Líbeznice 981 kHz/10 kW se lhůtou pro doručení žádostí 16. srpna 2012 do 17.00 hod.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2012/352/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 16. srpna 2012 do 17.00 hod.
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Líbeznice 981 kHz/10 kW
souřadnice WGS 84: 14°28'54"E / 50°11'08"N

Soubor technických parametrů Líbeznice 981 kHz/10 kW s diagramem odpovídajícím dohodě GE75 pro podmínky šíření: den, noc-venkov a noc-město, tj. pro nominální použitelné intenzity pole přízemní složky elektromagnetické vlny Eu = 63, 71 resp. 77 dBuV.

V Praze dne 26. června 2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání