Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice-Polabiny 104,1 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 29. března 2012 do 17.00 hod.

8. zasedání - 23.04.2013, bod 61

licenční řízení se souborem technických parametrů Pardubice 104,1 MHz/100 W

- Rada uděluje BROADCAST MEDIA, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava-město 90,4 MHz/100 W pro program Radio Beat na dobu 8 let, žádosti ostatních žadatelů zamítá.

10-2-1