Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 94,3 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 24. listopadu 2011 do 17.00 hod.

Věc: Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 94,3 MHz/100 W

Podle § 16 zákona č. 231/2001 Sb. nařizuji veřejné slyšení účastníků licenčního řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 94,3 MHz/100 W.

Veřejné slyšení se koná dne 27. března 2012. Místem konání veřejného slyšení je sídlo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, PSČ: 120 00, Praha 2-Vinohrady. Předmětem jednání je projednání otázek v souladu s § 16, odstavci 2 a 4 zákona č. 231/2001 Sb.

Název účastníka licenčního řízení Označení (název) programu Adresa sídla žadatele a identifikační číslo Termín konání veřejného slyšení Záznam
Eleanes, s.r.o. Rádio Valašsko Svárov 1389,
755 01 Vsetín,
identifikační číslo 27804208
27. března 2012 zahájení
MP3
Rádio Student, s.r.o. Free Rádio Gorkého 970/45,
602 00 Brno,
identifikační číslo 26241790
27. března 2012 MP3
NONSTOP, s.r.o. Rádio Krokodýl Marie Hubnerové 12,
621 00 Brno,
identifikační číslo 49447530
27. března 2012 MP3
Route Radio, s.r.o. Rádio Dálnice Stavební 992,
708 00 Ostrava,
identifikační číslo 27852474
27. března 2012 MP3
RADIO BONTON a.s. PIGY RÁDIO Wenzigova 4/1872,
120 00 Praha 2,
identifikační číslo 60192682
27. března 2012 MP3
V Praze dne 17. února 2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání