Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 94,3 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 24. listopadu 2011 do 17.00 hod.

13. zasedání - 17.07.2012, bod 9

licenční řízení se souborem technických parametrů Zlín 3 94,3 MHz/100 W

- Rada uděluje Elenaes s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 3 94,3 MHz/100 W pro program Rádio Valašsko na dobu 8 let, žádosti ostatních žadatelů zamítá

10-1-1