Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí 95,3 MHz/200 W a lhůtou pro doručení žádostí dne 24. května 2007 do 16.00 hod.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona Č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

lhůtu pro doručení žádosti: 24.  května 2007 do 16.00 hod.
spisová značka: 2007/248/fia
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Krátká 10
100 00, Praha 10
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Valašské Meziříčí 95,3 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 17E5929 / 49N2729
územní rozsah vysílání: Kmitočet je určen k pokrytí Valašského Meziříčí a blízkého okolí.
Podle teoretických výpočtů bude odhadem signálem zásobeno asi 24 tisíc obyvatel.
V Praze dne 4. dubna 2007

Ing. Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání