Licenční řízení o udělení licence k provozování vysílání ve standardu DVB-H v lokalitě Praha-Strahov, 29. kanál, podle diagramu využití rádiových kmitočtů, se lhůtou pro doručení žádosti 26. února 2007 do 16.00 hod.