Dagmar Zvěřinová
Dagmar Zvěřinová
Osobní údaje
  • Narozena: 22.10.1953
  • Stav: vdaná, dvě děti (Petra a Lukáš)
  • Bydliště: Žďár nad Sázavou
Pracovní zkušenosti
2014 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.
2008 – 2014  Senátorka Parlamentu ČR
Místopředsedkyně Ústavně-právního výboru
Členka Stálé delegace Parlamentu České republiky
do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří
Předsedkyně Stálé komise pro rozvoj venkova
Členka mandátního a imunitního výboru
Členka Výboru pro záležitosti Evropské Unie
2010 – 2014 Starostka města Žďáru nad Sázavou
1998 – 2010 Místostarostka města Žďáru nad Sázavou
1997 – 1998 Ředitelka OC Convent, a.s.
1992 – 1997 SATT a.s., ředitelka divize služeb – kabelová televize
1976 – 1992 Okresní stavební podnik
1975 – 1976 Keramoprojekt Brno
Vzdělání
  • 1969 – 1973 Gymnázium v Moravském Krumlově
  • 1973 – 1975 Střední průmyslové škola stavební Brno
  • 1977 – 1982 Vysoká škola zemědělská Brno – obor zahradnictví
  • 1995 – 1996 Stáž Centrum nezávislé žurnalistiky