Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (soubory ke stažení)
Rok 2021

VěcOdpověď
Žádost (doručena dne 15. května 2021 pod č. j. RRTV/6677/2021-vra) o poskytnutí analýz reportáží odvysílaných v pořadu 168 hodin mezi lety 2016 až 2020 na programu ČT1. RRTV/6780/2021-rud
Žádost (doručena dne 3. května 2021 pod č. j. RRTV/5967/2021-vra) o poskytnutí 1) Stanoviska SZPI ve věci produktu ČAGA + REISHI a Rakytník; 2) Výzvy veřejného ochránce práv ve věci pořadu Výměna manželek; 3) Návrhu odpovědi na výzvu veřejného ochránce práv ve věci pořadu Výměna manželek; 4) Žádosti MZE o stanovisko ve věci novely zákona o regulaci reklamy; 5) Oznámení České televize o prodloužení vysílání programu ČT3; 6) Obsahu studie Regulation of Political advertising. RRTV/5989/2021-rud
Žádost (doručena dne 20. dubna 2021 pod č. j. RRTV/5054/2021-vra) o poskytnutí informací o sankcích uložených za porušení povinností při umisťování produktů RRTV/5102/2021-kus
Žádost (doručena dne 27. dubna 2021 pod č. j. RRTV/5771/2021-vra) o poskytnutí analýzy pořadu Krajský magazín, poskytnutí informace o jejích zpracovatelích, informace o datech, ze kterých analýza vycházela, a o oponentech, kteří posoudili její věcnou a odbornou správnost. RRTV/5823/2021-rud
Žádost (doručena dne 15. dubna 2021 pod č.j. RRTV/4958/2021-vra) o poskytnutí informací ohledně stížnosti na vysílání programu Hitrádio Orion ze dne 12. března 2021. RRTV/5047/2021-str
Žádost (doručena dne 6. dubna 2021 pod č. j. RRTV/4684/2021-vra) o poskytnutí podkladů ve věci reportáže Czexit v pořadu 168 hodin dne 11. února 2018 od 22:00 hodin na programu ČT1 a reportáže Prodá Ivo Valenta Parlamentní listy? v pořadu Newsroom dne 22. února v 22:00 hodin na programu ČT24. RRTV/4868/2021-rud
Žádost (doručena dne 29. března 2021 pod č. j. RRTV/4505/2021-vra) o poskytnutí analýzy obchodních sdělení za měsíc listopad 2020 a dále korespondence Rady a veřejného ochránce práv ve věci pořadu Výměna manželek RRTV/4563/2021-rud
Žádost (doručena dne 29 března 2021 pod č. j. RRTV/4495/2021-vra) o poskytnutí informací týkajících se žádosti o stanovisko Ministerstva vnitra. RRTV/4570/2021-had
Žádost (doručena dne 16. března 2021 pod č. j. RRTV/3924/2021-vra) o poskytnutí informací týkajících se odložení stížnosti na reportáž Šlechtična z bulváru. RRTV/4342/2021-rud
Žádost (doručena dne 4. března 2021 pod č. j. RRTV/3666/2021-vra) o poskytnutí základních informací sledujících transparentnost příjemců veřejných prostředků. RRTV/3752/2021-kod
Žádost (doručena dne 24. února 2021 pod č. j. RRTV/3110/2021-vra) o poskytnutí informace o výši veškerých vyplacených platů na pozicích předseda Rady a místopředsedové Rady za rok 2020. RRTV/3218/2021-kod
Žádost (doručena dne 5. února 2021 pod č. j. RRTV/2425/2021-vra) o poskytnutí informací o počtu uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v letech 2019 až 2020 zapříčiněnou nesprávným úředním postupem. RRTV_2543_2021-kod
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/1325/2021-vra dne 29. ledna 2021) o poskytnutí rozhodnutí sp. zn. RRTV/2020/901/str, č.j. RRTV/1271/2021-str ze dne 26. ledna 2021, kterým Rada udělila provozovateli První rozhlasová s.r.o. souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Oldies rádio (licence č.j. Ru/175/99/2370 ze dne 22.6.1999) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rock Radio. RRTV/1813/2021-str
Žádost (doručena dne 13. ledna 2021 pod č. j. RRTV/724/2021-vac) o zaslání Výroční zprávy Rady, životopisů členů Rady a přehledu udělených sankcí za roky 2017 - 2020. RRTV/827/2021-kod
Žádost (doručena pod č. j. RRTV/163/2021-vra dne 6. ledna 2021) o poskytnutí analýzy Analytického odboru k reportáži s názvem Šlechtična z bulváru, odvysílané dne 2. března 2020 od 22:00 hod. v rámci pořadu Reportéři ČT, a dále informaci o tom, kdo ji vypracoval. RRTV/502/2021-kus
Žádost (doručena pod č. j. RRTV/174140/2020-vra dne 27. 12. 2020) o poskytnutí analýzy reportáže Národní divadlo na výletě odvysílané dne 16. 6. 2019, reportáží o společnosti JCDecaux odvysílaných ve dnech 25. 3. a 3. 4. 2019 a reportáže Ryba smrdí od hlavy odvysílané dne 20. 11. 2018, vše na programu Televize Barrandov. RRTV/17443/2020-rud