Informace Úřadu Rady žadatelům ve vyhlášeném licenčním řízení
  • Formuláře žádostí na udělení licence najdete v oddíle formuláře žádostí
  • Požadované náležitosti včetně formuláře žádosti je třeba dodat v listinné podobě, 1 originál včetně všech dokladů.
  • Výše správního poplatku za podání žádosti je uvedena v části Základní normy - Sazebník správních poplatků. Číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny v příslušném formuláři žádosti. Kopii dokladu o zaplacení přiložte k žádosti. Pro zaplacení správního poplatku uvádějte jako variabilní symbol spisovou značku uvedenou ve vyhlášeném licenčním řízení.