Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Svitavy 98,9 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 13. července 2022

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2020/746/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 13. července 2022
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00, Praha 2-Vinohrady, P.O.BOX 181, ID 2fjadja
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Svitavy 98,9 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 16 28 26 / 49 44 42

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Svitavy 98,9 MHz/200 W - počet obyvatel 23 495

V Praze dne 7. června 2022

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání