Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Broumov 87,6 MHz/50 W, Trutnov-město 87,6 MHz/100 W, Náchod 87,6 MHz/50 W, Mladá Boleslav-město 87,6 MHz/100 W, Jičín-město 87,6 MHz/100 W a Liberec 87,6 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 14. května 2021

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2021/151/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 14. května 2021
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00, Praha 2-Vinohrady, P.O.BOX 181, ID 2fjadja
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Broumov 87,6 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16°19'52"E 50°35'15"N
Trutnov-město 87,6 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 15°54'26"E 50°33'23"N
Náchod 87,6 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16°10'02"E 50°24'55"N
Mladá Boleslav-město 87,6 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 14°54'47"E 50°25'26"N
Jičín-město 87,6 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 15°21'36"E 50°26'07"N
Liberec 87,6 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 15°03'17"E 50°46'57"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Broumov 87,6 MHz/50 W - počet obyvatel 9829
Trutnov-město 87,6 MHz/100 W - počet obyvatel 22 950
Náchod 87,6 MHz/50 W - počet obyvatel 27 018
Mladá Boleslav-město 87,6 MHz/100 W - počet obyvatel 61 801
Jičín-město 87,6 MHz/100 W - počet obyvatel 25 244
Liberec 87,6 MHz/200 W - počet obyvatel 111 013

V Praze dne 13. dubna 2021

Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání