Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Broumov 87,6 MHz/50 W, Trutnov-město 87,6 MHz/100 W, Náchod 87,6 MHz/50 W, Mladá Boleslav-město 87,6 MHz/100 W, Jičín-město 87,6 MHz/100 W a Liberec 87,6 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 14. května 2021

13. zasedání - 20.7.2021, bod 17

Licenční řízení/RV/Broumov 87,6 MHz/50 W, Trutnov 87,6 MHz/100 W, Náchod 87,6 MHz/50 W, Mladá Boleslav 87,6 MHz/100 W, Jičín 87,6 MHz/100 W, Liberec 87,6 MHz/200 W - rozhodnutí

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Broumov 87,6 MHz / 50 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 16 19 52 / 50 35 15, Trutnov 87,6 MHz /100 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15 54 26 / 50 33 23, Náchod 87,6 MHz / 50 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 16 10 02 / 50 24 55, Mladá Boleslav 87,6 MHz / 100 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 14 54 47 / 50 25 26, Jičín 87,6 MHz /100 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15 21 36 / 50 26 07, Liberec 87,6 MHz / 200 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15 03 17 / 50 46 57, pro program Fajn radio do 10. října 2025.

10-0-1