Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Hradec Králové 105,1 MHz/50 W a Vamberk 94,3 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 15. února 2021

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2020/718/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 15. února 2021
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00, Praha 2-Vinohrady, P.O.BOX 181, ID 2fjadja
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Hradec Králové 105,1 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 15°50'08"E 50°12'38"N
Vamberk 94,3 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16°17'38"E 50°06'58"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Hradec Králové 105,1 MHz/50 W - počet obyvatel 104 636
Vamberk 94,3 MHz/50 W - počet obyvatel 15 305

V Praze dne 12. ledna 2021

Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání