Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Šumperk-Kolšov 107,6 MHz/500 W se lhůtou pro doručení žádostí do 10. prosince 2020

1. zasedání - 12.1.2021, bod 6

Licenční řízení/RV/Šumperk-Kolšov 107,6 MHz/500 W - rozhodnutí

- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Šumperk-Kolšov 107,6 MHz/500 W, souřadnice WGS 84: 16 56 30 / 49 53 42, pro program Radio Beat do 10. října 2025.

12-0-0