Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Náchod 99,7 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 8. srpna 2019

19. zasedání - 19.11.2019, bod 2

Licenční řízení/RV/Náchod 99,7 MHz/100 W - rozhodnutí

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 5. dubna 2016 toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Náchod 99,7 MHz/100 W, souřadnice WGS84: 16 10 02 / 50 24 55, pro program Rock Radio do 10. října 2025.

11-0-0