Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Radejčín 91,8 MHz/50 W a Řehlovice 88,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 27. června 2019

16. zasedání - 01.10.2019 a 09.10.2019, bod 27

Licenční řízení/RV/Radejčín 91,8 MHz/50 W a Řehlovice 88,4 MHz/100 W - rozhodnutí

- Rada uděluje společnosti Route Radio s.r.o., IČ: 27852414 se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Radejčín 91,8 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 14 00 40 / 50 34 59 a Řehlovice 88,4 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 13 56 47 / 50 37 12, do 10. října 2025.

12-0-0