Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Boskovice 101,1 MHz/200 W, Břeclav 92,4 MHz/50 W, Domažlice-Vavřinec 90,8 MHz/200 W, Hodonín-doly 92,2 MHz/50 W, Nový Jičín-silo 107,7 MHz/100 W, Slavíč 94,6 MHz/200 W, Velké Meziříčí 91,6 MHz/100 W, Žďár nad Sázavou 91,9 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 23. května 2019

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2018/270/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 23. května 2019
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00, Praha 2-Vinohrady, P.O.BOX 181, ID 2fjadja
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Boskovice 101,1 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 16°38'01"E 49°29'51"N
Břeclav 92,4 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16°53'19"E 48°45'20"N
Domažlice-Vavřinec 90,8 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 12°54'39"E 49°25'06"N
Hodonín-doly 92,2 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 17°07'36"E 48°50'41"N
Nový Jičín-silo 107,7 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 18°00'28"E 49°36'01"N
Slavíč 94,6 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 17°39'08"E 49°32'52"N
Velké Meziříčí 91,6 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 16°00'01"E 49°21'02"N
Žďár nad Sázavou 91,9 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 15°56'50"E 49°32'56"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Boskovice 101,1 MHz/200 W – počet obyvatel 60 449,
Břeclav 92,4 MHz/50 W – počet obyvatel 31 662,
Domažlice-Vavřinec 90,8 MHz/200 W – počet obyvatel 24 898,
Hodonín-doly 92,2 MHz/50 W – počet obyvatel 35 940,
Nový Jičín-silo 107,7 MHz/100 W – počet obyvatel 32 414,
Slavíč 94,6 MHz/200 W – počet obyvatel 33 903,
Velké Meziříčí 91,6 MHz/100 W – počet obyvatel 17 642,
Žďár nad Sázavou 91,9 MHz/100 W – počet obyvatel 38 486.

V Praze dne 9. 4. 2019

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání