Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Mikulov 94,2 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 6. března 2019

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2018/1121/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 6. března 2019
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Mikulov 94,2 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16°37'23"E 48°48'43"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Mikulov 94,2 MHz/50 W - 8 021 obyvatel

V Praze dne 5. 2. 2019

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání