Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Mikulov 94,2 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 6. března 2019

11. zasedání - 25.06.2019, bod 4

Licenční řízení/RV/Mikulov 94,2 MHz/50 W - rozhodnutí

- Rada uděluje společnosti Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mikulov 94,2 MHz/50 W, souřadnice WGS84: 16 3723 / 48 48 43, pro program Rádio Dálnice, nejdéle do 10. října 2025.

13-0-0