Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Jihlava-Holý vrch 96,2 MHz/50 W a Liberec-město 94,1 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 25. září 2018

1. zasedání - 10.01.2019, bod 2

Licenční řízení/RV/Jihlava 96,2 MHz/50 W a Liberec 94,1 MHz/200 W - rozhodnutí

- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Jihlava-Holý vrch 96,2 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 15 36 56 / 49 21 26 a Liberec-město 94,1 MHz/200 W, souřadnice WGS 84: 15 03 01 / 50 45 54, pro program SIGNÁL RÁDIO, do 10. října 2025.

10-0-0