Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Bruntál-město 89,9 MHz/200 W, Havlíčkův Brod 101,3 MHz/200 W, Cheb-Špitálský vrch 93,6 MHz/100 W, Louny 107,0 MHz/100 W, Most 105,1 MHz/100 W, Náchod 107,1 MHz/100 W, Pelhřimov 101,2 MHz/100 W, Rumburk 92,4 MHz/100 W, Trutnov 89,4 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 21. prosince 2017

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2017/353/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 21. prosince 2017
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubory technických parametrů: Bruntál-město 89,9 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 17°28'14"E 49°59'55"N
Havlíčkův Brod 101,3 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 15°34'06"E 49°38'04"N
Cheb-Špitálský vrch 93,6 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 12°21'31"E 50°05'12"N
Louny 107,0 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 13°47'41"E 50°23'04"N
Most 105,1 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 13°39'08"E 50°29'32"N
Náchod 107,1 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 16°10'28"E 50°25'37"N
Pelhřimov 101,2 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 15°12'33"E 49°25'46"N
Rumburk 92,4 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 14°32'47"E 50°56'45"N
Trutnov 89,4 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 15°49'44"E 50°31'16"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Bruntál-město 89,9 MHz/200 W - 27 510 obyvatel
Havlíčkův Brod 101,3 MHz/200 W - 46 494 obyvatel
Cheb-Špitálský vrch 93,6 MHz/100 W - 41 456 obyvatel
Louny 107,0 MHz/100 W - 34 841 obyvatel
Most 105,1 MHz/100 W - 74 351 obyvatel
Náchod 107,1 MHz/100 W - 53 539 obyvatel
Pelhřimov 101,2 MHz/100 W - 23 669 obyvatel
Rumburk 92,4 MHz/100 W - 36 986 obyvatel
Trutnov 89,4 MHz/200 W - 48 160 obyvatel

V Praze dne 21. listopadu 2017

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání