Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Bruntál-město 89,9 MHz/200 W, Havlíčkův Brod 101,3 MHz/200 W, Cheb-Špitálský vrch 93,6 MHz/100 W, Louny 107,0 MHz/100 W, Most 105,1 MHz/100 W, Náchod 107,1 MHz/100 W, Pelhřimov 101,2 MHz/100 W, Rumburk 92,4 MHz/100 W, Trutnov 89,4 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 21. prosince 2017

6. zasedání - 20.03.2018, bod 7

Licenční řízení/RV/Bruntál-město 89,9 MHz, Havlíčkův Brod 101,3 MHz, Cheb-Špitálský vrch 93,6 MHz, Louny 107,0 MHz, Most 105,1 MHz, Náchod 107,1 MHz, Pelhřimov 101,2 MHz, Rumburk 92,4 MHz, Trutnov 89,4 MHz - udělení licence

- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bruntál-město 89,9 MHz/200 W, souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55; Havlíčkův Brod 101,3 MHz/200 W, souřadnice WGS 84: 15 34 06 / 49 38 04; Cheb-Špitálský vrch 93,6 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12; Louny 107,0 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 13 47 41 / 50 23 04; Most 105,1 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 13 39 08 / 50 29 32; Náchod 107,1 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 16 10 28 / 50 25 37; Pelhřimov 101,2 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46; Rumburk 92,4 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 47 / 50 56 45; Trutnov 89,4 MHz/200 W, souřadnice WGS 84: 15 49 44 / 50 31 16 pro program KISS, na dobu nejdéle do 10. října 2025.

13-0-0