Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 98,3 MHz/100 W a Vsetín 105,7 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 12. října 2017

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2016/1040/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 12. října 2017
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubory technických parametrů: Uherské Hradiště 98,3 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 17°24'45"E 49°04'16"N
Vsetín 105,7 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 17°59'34"E 49°19'45"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Uherské Hradiště 98,3 MHz /100 W- 54 626 obyvatel
Vsetín 105,7 MHz /100 W - 35 930 obyvatel

V Praze dne 12. září 2017

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání