Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 98,3 MHz/100 W a Vsetín 105,7 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 12. října 2017

2. zasedání - 23.01.2018, bod 4

Licenční řízení/RV/Uherské Hradiště 98,3 MHz/100 W a Vsetín 105,7 MHz/100 W - rozhodnutí o udělení licence

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Uherské Hradiště 98,3 MHz/100 W a Vsetín 105,7 MHz/100 W pro program COUNTRY RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

11-0-0