Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Kolín 91,4 MHz/100 W a Pec pod Sněžkou 99,6 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 27. dubna 2017

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2016/726/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 27. dubna 2017
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubory technických parametrů: Kolín 91,4 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 15°11'47"E 50°01'29"N
Pec pod Sněžkou 99,6 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 15°44'09"E 50°41'46"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Kolín 91,4 MHz/100 W - 49 151 obyvatel
Pec pod Sněžkou 99,6 MHz/50 W - 7 377 obyvatel

V Praze dne 21. března 2017

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání