Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Kolín 91,4 MHz/100 W a Pec pod Sněžkou 99,6 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 27. dubna 2017

12. zasedání - 18.07.2017, bod 31

MEDIA BOHEMIA a.s./Rock Radio/RV/Licenční řízení - Kolín 91,4 MHz/100 W a Pec pod Sněžkou 99,6 MHz/50 W - rozhodnutí

- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Kolín 91,4 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 15 11 47 / 50 01 29 a Pec pod Sněžkou 99,6 MHz/50 W souřadnice WGS 84: 15 44 09 / 50 41 46, pro program Rock Radio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

11-0-0