Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Blatná 89,7 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 28. února 2017

10. zasedání - 06.06.2017, bod 10

Josef Týc/RÁDIO BLATNÁ/RV/Licenční řízení - Blatná 89,7 MHz/100 W - rozhodnutí

- Rada uděluje Josefu Týcovi, bytem Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, IČ: 03299805, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Blatná 89,7 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 13 53 06 / 49 25 44, pro program RÁDIO BLATNÁ na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

11-0-0