Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Břeclav-město 97,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 19. ledna 2017

10. zasedání - 06.06.2017, bod 9

Licenční řízení/RV - Břeclav-město 97,4 MHz/100 W - rozhodnutí

- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Břeclav-město 97,4 MHz/100 W, pro program Rádio BLANÍK na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025 a zamítá žádost druhého žadatele.

11-0-0