Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 101,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 29. listopadu 2016

Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 101,4 MHz/100 W.


Podle § 16 zákona č. 231/2001 Sb. nařizuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání veřejné slyšení účastníka licenčního řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 101,4 MHz/100 W.

Veřejné slyšení se koná dne 21. února 2017. Místem konání veřejného slyšení je sídlo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, PSČ 120 21, Praha 2 Vinohrady. Předmětem jednání je projednání otázek v souladu s § 16, odstavci 2 a 4 zákona č. 231/2001 Sb.

Termíny konání veřejného slyšení jednotlivých účastníků:

Název účastníka licenčního řízení Označení (název) programu Adresa sídla žadatele a identifikační číslo Termín konání veřejného slyšení Záznam
MEDIA BOHEMIA a.s. Rádio BLANÍK Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha 2 21. února 2017
od 13:30 hodin
MP3

V Praze dne 16.1.2017

Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání